Betingelser for Sørby Auto’s service og reparationsaftale

1.       SERVICE OMFANG OG BESKRIVELSE AF OPTIONER

Service og reparation

Omfatter service og vedligeholdelse af bilen i henhold til fabrikkens forskrifter samt nødvendige reparationer til opfyldelse af bilens drifts- og trafiksikkerhed. Sørby Auto afholder i aftaleperioden alle udgifter til arbejdsløn, reservedele, forbrugsmaterialer herunder smøring og olieskift dog med de nedenfor nævnte begrænsninger (se dette afsnit).

Alt hvad der kan betragtes som kosmetisk, herunder ruder, spejle, lygter, indtræk, interiør, lak etc., er ikke omfattet af aftalen. Efterfyldning af smøreolie, køler- og sprinklervæske samt drivmidler er ikke inkluderet i aftalen (tilvalg).

Ansvars- og kaskoskader samt følgeskader af disse er ligesom reparationer, som følge af vanrøgt og misbrug, falder ligeledes udenfor aftalens dækning.

Alt reparations- og vedligeholdelsesarbejde skal udføres hos Sørby Auto, hvor serviceaftalen er tegnet. Aftalen kan udelukkende tegnes for biler, som anvendes til privat personbefordring eller varetransport, medmindre andet er aftalt skriftligt. Serviceaftalen kan indeholde: 

  • Service og mekanisk vedligeholdelse af bilen i henhold til bilens servicehæfte
  • Tandrems-udskiftning efter periode (5 år) eller kilometer-interval (se servicehæfte)
  • Nødvendige reparationer til opfyldelse af bilens primære drift og trafiksikkerhed, herunder udgifter til arbejdsløn og reservedele
  • Aircondition / klimaanlæg
  • Aut.gear / DSG / Multi-, S tronic, 4 hjuls træk
  • Udskiftning af pærer og viskerblade mellem service
  • Motorolie, køler- og sprinklervæske mellem service
  • Adblue
  • Hente-/bringeordning
  • Erstatningsbil (max. 1 dag) ved serviceeftersyn ekskl. forsikring og brændstof 

Optioner

Standarddæk (tilvalg)

Tilvalget, omfatter udskiftning af standarddæk i forbindelse med normal dækslitage. Dækkene kan udskiftes når slidindikatoren fremkommer på dækkene. Monteres en større dæk dimension eller anden dæktype end standardmonteret ab fabrik, betales dette af kunde.

Standard- og vinterdæk (tilvalg)

Tilvalget, omfatter udskiftning af både standard sommer- og vinterdæk i forbindelse med normal dækslitage samt sæson omskiftning mellem standard- og vinterhjul, samt udgifter vedrørende opbevaring af vinterhjul og standardhjul hos Sørby Auto. Dækkene kan udskiftes når slidindikatoren fremkommer på dækkene. (Gælder for både sommer- og vinterdæk). Det betinges, at der ved aftalens indgåelse indkøbes et komplet sæt vinterdæk monteret på fælge, som betales af kunden, alternativt a conto i perioden.

Hente- /bringeservice (tilvalg)

Tilvalget, omfatter ret til hente-/bringe service i forbindelse med ordinært service, foreskrevet af producenten. Hente/bringe service ydes gennem serviceværkstedet i en radius af maksimalt 50 km. i forhold til Sørby Auto’s location, medmindre andet er aftalt.

Erstatningsbil (tilvalg)

Tilvalget, giver ret til erstatningsbil i forbindelse med ordinært service, foreskrevet af producenten. Erstatningsbilen bookes og udleveres af Sørby Auto og inkluderer 100 km. fri kørsel, dog ekskl. brændstof. Ekstra kilometer afregnes med kr. 2,00 pr. kilometer ekskl. moms. Selvrisiko afholdes af kunden. Det kan ikke forventes, at der stilles en bil til rådighed, der er tilsvarende kundens egen bil.

Aircondition /Klimaanlæg

Omfattet af aftalen, ved fabriksmonteret anlæg.

Aut.gear / DSG / Multi-, S tronic

Omfattet af aftalen, såfremt køretøjet er udstyret med Aut.gear / DSG / Multi-, S tronic

4 hjulstræk

Omfattet af aftalen, såfremt bilen er udstyret med 4 hjulstræk.

Dækopbevaring (tilvalg)

Tilvalget, omfatter opbevaring og sæson skifte af ejers komplet hjulsæt. Er indeholdt i tillægget Sommer- og vinterdæk.

AdBlue (tilvalg)

Tilvalget, omfatter opfyldning af AdBlue, også i mellem eftersyn.

Motorolie, køler- og sprinklervæske mellem service (tilvalg)

Tilvalget, omfatter opfyldning af olie, også i mellem serviceeftersyn..

Andet

Serviceaftalen kan ikke tegnes for køreskolebiler, hyrevogne, udrykningskøretøjer, el-biler og biler, der anvendes til motorsport.

 

2.       KUNDENS FORPLIGTIGELSER

a)       Alle serviceeftersyn, reparationer og påfyldning af væsker mv. skal udføres hos Sørby Auto.

b)       Kunden skal sikre, at alle serviceeftersyn og evt. tekniske kampagner i aftaleperioden udføres rettidigt efter bilens forskrifter.

c)       Ved overdragelse af bilen til ny ejer, hvor ny ejer ønsker at indtræde i denne aftale, skal ny ejer kontakte Sørby Auto på telefon 58 54 54 21. Ny ejer skal skriftligt   tiltræde de gældende betingelser i den indgåede serviceaftale.

d)       Ved aftalens ophør påhviler det kunden at informere Sørby Auto om den aktuelle kilometerstand. Hvis kunden ikke har oplyst kilometerstanden senest 7 dage efter aftalens ophør, beregnes slutkilometerstanden forholdsmæssigt, på basis af den sidst kendte kilometerstand og bilens kørselshistorik.

e)       Overkørte kilometer afregnes efter gældende takster angivet i aftalen. Kunden forpligter sig til at betale de eventuelle overkørte kilometer ved aftalens ophør.

 

3.       BEGRÆNSNING AF AFTALEN

Service- og reparationsaftalen dækker ikke

a)       Dæk og fælge ud over de i aftalen tilvalgte.

b)       Dækopbevaring.

c)       Komfortudstyr (ekstra- og/eller fabriksmonteret udstyr som ikke er lovbefalet udstyr i biler f.eks. sædevarme, kørecomputere, parkeringshjælp, digitalure, regn- hjul-, bak- og parkeringssensorer, fartpilot, el-justerbare sidespejle).

d)       Eftermonteret tilbehør/udstyr (f.eks. anhængertræk, stænklapper, tagbøjler).

e)       Radio, -antenner, GPS/navigation, musik- og kommunikationsudstyr.

f)        Vask og kosmetisk vedligeholdelse samt alt, hvad der kan betragtes som kosmetisk udstyr (f.eks. sædebetræk, interiørdele, beklædning, lak, lister og emblemer).

g)       Karrosseri, karrosseriudstyr og -dele (f.eks. lygter, dørlåse, rudeoptræk, rude- og dørkontakter, bagklapsdæmpere, dørhængsler, dørstop og reservehjuls-ophæng).

h)       Plejeprodukter, lakforsegling, korrosionsbeskyttelser m.v.

i)         Ruder, glas og spejle uanset årsag.

j)         Service eller reparationer som skyldes udefrakommende begivenheder eller selvforskyldt skade i form af f.eks. misbrug, unormal brug, forsømmelighed eller følgeskader heraf.

k)       Gebyrer til offentlige instanser (f.eks. periodesynsgebyr, vægtafgift, forsikringer).

l)         Reparationer, omkostninger el.lign., opstået som følge af manglende udførelse af service eller reparation, trafikskader eller hærværk. Herunder styretøjsudmålinger efter påkørsel af kantsten el.lign. 

m)     Bugsering af bil uanset årsag.

n)       Ved ændring af motor såsom chiptuning m.v. ophører aftalen omgående med eventuelt krav om tilbagebetaling af tidligere udførte reparationer, som har været en følge af tuningen.

 

4.       BETALING, OPSIGELSE ELLER TVIST

Betaling

a)       Den i aftalen oplyste pris er den månedlige pris for Sørby Auto´s ydelser excl. moms.

b)       Ved betaling af faktura skal der betales månedligt eller kvartalsvis forud.

c)       Ved manglende rettidig betaling til Sørby Auto vil aftalen ophøre efter første rykkers sidste indbetalingsfrist er overskredet, og der udbetales ikke for eventuelle underkørte kilometer.

Opsigelse

a)       Aftalen kan opsiges af kunden med 1 måneds varsel direkte hos Sørby Auto.

b)       Sørby Auto kan opsige serviceaftalen med øjeblikkeligt varsel, såfremt Sørby Auto får medhold i en eller flere sager omfattet af en tvist(er). Yderligere kan aftalen ophæves med øjeblikkeligt varsel ved væsentlig misligholdelse.

c)       Som væsentlig misligholdelse anses manglende overholdelse af kundens forpligtelser. Ophører aftalen før ordinært udløb udbetales ikke for eventuelle underkørte kilometer.

Tvistsager mellem kunde og Sørby Auto

I tilfælde af uenighed mellem kunden og Sørby Auto om, hvorvidt en ødelæggelse af en komponent skyldes ”almindelige slitage” eller ”selvforskyldt skade”, udpeger Sørby Auto et synscenter til afgørelse af tvisten.

Den part, der ikke får medhold i sin påstand, skal dække udgifter til fremstilling af bil hos syncenteret inkl. gebyr til synscenteret, samt evt. arbejdsløn for adskillelse af del(e) på bilen og transportomkostninger.  

Sørbymagle den 1. januar 2017

Sørby Auto

Find os her

Sørby Auto

Sørby Hovedgade 1
4200 Slagelse

Tlf: 58545421
Mobil: 40311318
Fax: 58545226
CVR: 17518747

Åbningstider

Mandag - Torsdag
Fredag
07:30 - 16:00
07:30 - 13:00

Salgsafdelingen:
Hverdage mandag - fredag 09:00 - 17:00

Indhent Vaerkstedstilbud 02