Regler for kørsel med vinterdæk

Vinterdæk i Danmark og i udlandet

Skal du køre i Danmark eller udlandet eller leje bil i udlandet, så vær opmærksom på de forskellige landes dækbestemmelser. Herunder kan du måske blive en smule klogere, hvor vi har listet reglerne op fra de lande som mange danskere tager til i vinterhalvåret.

Ifølge Dækbranchens Fællesråd er fornuftigt at skifte fra sommerdæk til vinterdæk, når der er risiko for, at temperauren kommer under 7 grader. 

En tommelfingerregel er at montere vinterdæk omkring efterårsferien og sommerdæk omkring påske. 

 

Danmark

Generelt

Der er ikke et krav om brug af vinterdæk i Danmark, men benyttes vinterdæk, skal der være minimum 1,6 mm dækmønster. 

Vinterdæk

I Danmark er vinterdæk ikke lovpligtige. Det anbefales dog, at man skifter mellem vinterdæk og sommerdæk.  

Det er tilladt, at anvende vinterdæk i hastighedskategori Q (max 160 km/t).

Ved montering af vinterdæk kræves der fire vinterdæk på personbiler og varebiler op til 3 tons totalvægt. Mindst 1,6 mm dækmønster. 

Pigdæk

Tilladt i perioden 01.11. – 15.04. Skal monteres på alle fire hjul. 

Snekæder

Kan benyttes under forudsætning af, at de ikke ødelægger vejene.

Trailer/ campingvogn Der er ikke særskilt krav om vinterdæk på trailer eller campingvogn, men det anbefales, at have samme type dæk som på bilen.

 

Sverige

Generelt

Du skal kører med vinterdæk i Sverige i perioden 1. december til 31. marts, når det er vintervejr med lave temperaturer og sne, is, eller vand på vejbanen.

Kravet gælder alle typer af motorkøretøjer samt trailere og campingvogne. 

Vinterdæk

Reglerne for vinterdæk gælder ikke køretøjer med en totalvægt over 3500 kg.

Disse køretøjer må i vintervejr køre med sommerdæk, men dækmønstret skal være minimum 5,0 mm dyb. 

Pigdæk

I Sverige er det tilladt at bruge pigdæk i perioden 1. oktober til 15. april. Hvis bilen har pigdæk, skal også en eventuel trailer, der er koblet til bilen, have pigdæk.

I normale tilfælde skal pigdækkene tages af senest den 15. april. Men da der stadig kan være sne i dele af Sverige om foråret, får man lov at beholde pigdækkene på, indtil vintervejret er ovre. 

Snekæder

Det er tilladt at benytte snekæder på alle typer biler i Sverige, hvis vejr- og vejforhold kræver det.

Der er ingen særlige fartgrænser for køretøjer med snekæder. Det er ikke muligt at leje snekæder i Sverige, men de kan købes. 

Trailer/ campingvogn

For anhængere og trailere gælder mindste tilladte mønsterdybde på 1,6 mm også om vinteren. 

 

Norge

Generelt

Der er ikke et krav om brug af vinterdæk i Norge, men benyttes vinterdæk, skal der være minimum 3,0 mm dækmønster. 

Vinterdæk

I den norske færdselslov står der: "Når føret gør det nødvendigt, må et motorkøretøj ikke bruges, uden at hjulene er sikret tilstrækkeligt vejgreb ved hjælp af pigge, snekæder eller lignende".

Det betyder i praksis, at man om vinteren skal køre med vinterdæk eller pigdæk. Vinterdæk skal monteres på alle 4 hjul og have en minimumdybde på 3 mm.

Vinterdæk skal være mærket specielt med M+S, MS, M&S, M-S og/eller 3 PMSF ”3 Peak Mountain Snowflake” samt være produceret specifikt til vinterkørsel. 

Pigdæk

Det er tilladt at køre med pigdæk fra 1. nov. til første søndag i den følgende påske.

I de nordlige provinser (Nordland, Troms og Finnmark) er det dog tilladt at køre med pigdæk fra 15. okt. til 1. april.

Pigdæk skal monteres på alle fire hjul, når de benyttes. Nogle byer har indført afgift for at køre med pigdæk. 

Snekæder

Man skal medbringe snekæder ved kørsel i Norge, da man kan komme i situationer, hvor vinterdæk ikke er nok, og da vil lovgivningen kræve, at man benytter snekæder. 

Trailer/ campingvogn Samme dæktype på både bil og anhænger!
Kører du med pigdæk glæder det også på både bil og trailer eller campingvogn.

 

Tyskland

Generelt

Er det vintervejr skal du benytte helårsdæk eller vinterdæk. Dækkene skal være mærket med M+S og/eller et snefnug symbol. 

Vinterdæk

Vinterdæk kræves, hvis vejrforholdene kræver det og vinterdækket skal være M+S-mærket. Mindste mønsterdybde skal være 1,6 mm. 

Reglen om vinterdæk gælder ikke nogen speciel tidsangivet vinterperiode.

Er bilen ikke udstyret med dæk, der passer til vejrforholdene eller hindrer bilen trafikken, fordi den ikke er udstyret med de rigtige dæk, vanker der bøde. 

Pigdæk

Pigdæk er ikke tilladte på tyske veje under nogen omstændigheder. Dette gælder også udenlandske køretøjer. 

Snekæder

Det er tilladt at benytte snekæder. I så fald er der en fartgrænse på 50 km/t.

I bjergområder vil der i vintervejr være skilte, hvis snekæder er påkrævet. 

Trailer/ campingvogn Der er ikke særskilt krav om vinterdæk på trailer eller campingvogn, men det anbefales.

 

Østrig

Generelt

Fra den 1. november til den 15. april skal der være vinterdæk på bilen, når det er vinterføre.

Det vil sige, når vejene er dækket af sne, slud eller is. Vinterdækkene skal monteres på alle 4 hjul, og de skal være mærket med M+S og have en dybde på minimum 4 mm.

Kørsel med sommerdæk accepteres, hvis der er monteret snekæder på de trækkende hjul. 

Vinterdæk

For mindre køretøjer skal vinterdækkene monteres på alle 4 hjul, og de skal være mærket med M+S og have en dybde på minimum 4 mm.

For tunge køretøjer over 3500 kg gælder, at der som minimum skal være monteret dæk mærkede M+S på drivakslen i perioden fra 1. november til og med 15. april og mindste tilladte mønsterdybde er 5 mm. 

Pigdæk

Pigdæk er tilladt fra 1. oktober til 31. maj, dog kun på køretøjer op til 3.500 kg. Der skal i så fald være pigdæk på alle 4 hjul samt på en evt. anhænger.

Maks. hastighed med pigdæk er på motorvej 100 km/t og på landevej 80 km/t.

Når man kører med pigdæk, skal der desuden i bagruden påsættes en "pigdæksmærkat".  

Snekæder

Snekæder er obligatoriske i områder, hvor der er skiltet med det. Snekæder monteres som minimum på de trækkende hjul. 

Trailer/ campingvogn Samme dæktype som på det trækkende køretøj.

 

Schweiz

Generelt

Der er ikke et krav om brug af vinterdæk i Schweiz.

Dog kan du idømmes bøde, hvis du kører i et køretøj der ikke er udrustet til at køre i vintervejr, hvilket i praksis betyder, at du skal kører med vinterdæk og medbringe snekæder. 

Vinterdæk

Vinterdæk er ikke påbudt, men køretøjer, der ikke er udrustet til at køre i vintervejr, kan idømmes bøder.

I praksis betyder det, at man skal køre med vinterdæk og medbringe snekæder. 

Pigdæk

Pigdæk er tilladt i perioden fra 1. november til 30. april på køretøjer under 7500 kg samt på evt. anhængere. Piggene på maks være 1,5 mm.

Det er dog forbudt at køre med pigdæk på motor- og motortrafikveje med undtagelse af San Bernardino- og St. Gotthard-vejtunnelerne, hvor pigdæk er tilladt.

Køretøjer med pigdæk må maks køre 80 km/t. 

Snekæder

Snekæder er obligatoriske i områder, hvor der er skiltet med det. Snekæder monteres som minimum på de trækkende hjul. 

Trailer/ campingvogn Samme dæktype på både bil og anhænger!
Kører du med pigdæk glæder det også på både bil og trailer eller campingvogn.

 

Italien

Generelt

Der er ikke et krav om brug af vinterdæk i Italien.

Men kører du i Aostradalen, der er en region i den nordvestligste del af landet, skal bilen være udstyret med vinterdæk eller man skal medbringe snekæder i perioden 15. oktober til 15. april. 

Vinterdæk

Perioden kan forlænges afhængigt af vejret.

Det samme kan være gældende i andre områder af Italien, hvor der er skiltet med brug af vinterdæk. 

Pigdæk

Pigdæk er tilladt fra 15. november til 15. marts for køretøjer under 3500 kg.

Makshastighed på motorvej er 120 km/t, på landevej 90 km/t.

Kører man med pigdæk skal alle køretøjets hjul være udstyret med pigdæk - også en evt. anhænger.

Snekæder

Hvis der er skiltet med brug af snekæder accepteres både kørsel med snekæder og med vinterdæk.

Biler udstyret med snekæder må maks køre 50 km/t. 

Trailer/ campingvogn Samme dæktype på både bil og anhænger!
Kører du med pigdæk glæder det også på både bil og trailer eller campingvogn.

 

Frankrig

Generelt

Der er ikke et krav om brug af vinterdæk i Frankrig, men det anbefales når der er sne og is på vejene. Benyttes vinterdæk, skal der være minimum 3,5 mm dækmønster. 

Vinterdæk

Benyttes vinterdæk i Frankrig, skal der være minimum 3,5 mm dækmønster. 

Pigdæk

Brugen af pigdæk er tilladt fra lørdagen før 1. november til den sidste søndag i marts på biler under 3500 kg.

Max hastighed ved kørsel med pigdæk er 90 km/t. Hvis vejrforholdene kræver det, kan myndighederne udvide perioden for brug af pigdæk. 

Snekæder

Snekæder skal benyttes, når der skiltet med det. Køretøjer med snekæder må ikke køre hurtigere end 50 km/t. 

Trailer/ campingvogn Samme dæktype på både bil og anhænger!
Kører du med pigdæk glæder det også på både bil og trailer eller campingvogn.

 

Færdselsstyrelsens anbefalinger

Færdselsstyrelsens anbefalinger om vinterdæk og vejføre

 

Find os her

Sørby Auto

Sørby Hovedgade 1
4200 Slagelse

Tlf: 58545421
Mobil: 40311318
Fax: 58545226
CVR: 17518747

Åbningstider

Mandag - Torsdag
Fredag
07:30 - 16:00
07:30 - 13:00

Salgsafdelingen:
Hverdage mandag - fredag 09:00 - 17:00

Indhent Vaerkstedstilbud 02